Sa­ra Kui­vistos star­ka spurt gav guld

Hufvudstadsbladet - - Sport - TOM­MI WILL­BERG tom­mi.will­berg@ksf­me­dia.fi

SFI-id­rot­tar­na tog un­der den and­ra täv­lings­da­gen en hand­full fram­skjut­na pla­ce­ring­ar men utö­ver Va­sa IS:s dis­kus­mäs­ta­re Frantz Kru­ger samt HIFK:s An­ni­ma­ri Kor­te var det ba­ra Sa­ra Kui­visto från Borgå Akil­les som knep me­dalj av äd­las­te valör.

Medel­di­stanslö­pa­ren Sa­ra Kui­visto kun­de väl­ja och vra­ka mel­lan oli­ka tak­ti­ker på da­mer­nas 1 500 me­ter. Så solklar fa­vo­rit var hon trots att hon in­te löpt sträc­kan än­nu i år. Hon in­led­de lugnt, par­ke­ra­de på en tred­je­el­ler fjär­de­plats och av­gjor­de se­dan i im­po­ne­ran­de stil un­der det sista ban­var­vet. Ing­en kun­de rå på Kui­vistos långa slut­spurt.

– Jag kör­de på med 85 pro­cents ef­fekt, sä­ger medel­di­stans­stjär­nan lugnt ef­ter hel­gens förs­ta FM-guld.

Se­gern må ha loss­nat lätt men de förs­ta 1 200 met­rar­na var in­te helt lät­ta, me­nar Kui­visto.

– Min trä­na­re (Ari Su­ho­nen) sa­de att jag högst får springa de sista 300 met­rar­na för fullt. In­te mer än det. Det var li­te svårt att in­te tap­pa tå­la­mo­det och jag var li­te ils­ken. ”Ska vi bör­ja lö­pa nu”, tänk­te jag. Jag vil­le in­te stå still men or­ka­de än­då hål­la mig lugn, be­rät­tar Kui­visto vars se­ger­tid var me­del­måt­ti­ga 4.29,39.

Kui­visto, vars per­son­bäs­ta på 1 500 me­ter är 4.08,85, ha­de gär­na ve­lat va­ra med om en hår­da­re kamp om sitt åt­ton­de FM-guld som trots allt sma­kar gott.

– Jag upp­skat­tar FM-guld högt – de är in­te själv­klar­he­ter. Se­gern sma­kar fast Kristi­i­na Mä­ki fat­ta­des. Häls­ning­ar till hen­ne i Tjec­ki­en att jag sak­na­de hen­ne, sä­ger Kui­visto.

Den finsk-tjec­kis­ka Mä­ki är gra­vid och står där­för över sä­song­en. Mä­kis re­kord på 1 500 me­ter är från VM i Do­ha i fjol och skrivs 4.06,61.

I dag har Kui­visto för­sö­ken på 800 me­ter på pro­gram­met och om allt går planen­ligt so­lolö­per hon hem FM-guld num­mer nio och FM-me­dalj num­mer sex­ton på sön­dag som en ti­dig fö­del­se­dags­pre­sent till sig själv.

– Jag för­sö­ker lö­pa nytt per­son­bäs­ta. Det är onö­digt att sik­ta läg­re, sä­ger Kui­visto som fyl­ler 29 år på mån­dag.

Sil­ver för Kytö­lä i längd­gro­pen

Längd­hopps­da­mer­na bjöd på hög­klas­sig un­der­håll­ning då Sen­ni Sal­mi­nen hop­pa­de sig in på al­la ti­ders fin­länds­ka tio-i-topp-lis­ta. Sal­mi­nen är mer känd som tre­stegs­hop­pa­re med tre vun­na FM-brons och ett färskt per­son­bäs­ta på he­la 14,04 me­ter. Men i längd­täv­ling­en – hen­nes förs­ta i år om man in­te räk­nar med kva­let – smäll­de hon i sista om­gång­en till med ett jät­te­hopp som mät­te 6,56. Re­sul­ta­tet är in­hemskt årsbästa och plat­sar på en ti­on­de­plats i al­la ti­ders fin­länds­ka sta­tistik.

Sil­ver­me­dal­jen gick till guld- och dub­bel­me­dal­jö­ren från 2018 Ki­ra Kytö­lä. Es­bo IF-da­mens längs­ta hopp mät­te 6,18 me­ter vil­ket ock­så är hen­nes sä­songs­bäs­ta re­sul­tat.

En till SFI-me­dalj var yt­terst nä­ra på her­rar­nas 400 me­ter. Gam­la­kar­le­by IF:s Filiph Jo­hans­son kom fy­ra ba­ra två hund­ra­de­lar från ett brons, som ha­de va­rit kar­riä­rens förs­ta me­dalj i Ka­le­va­spe­len. Se­gern tog HKV:s Tom­mi Mä­ki­nen med nytt per­son­bäs­ta 47,85. På da­mer­nas sam­ma sträc­ka kom HIFK:s In­ka Pöyry fem­ma fö­re Va­sa IS:s Je­a­ni­ne Ny­gård.

I her­rar­nas kul­täv­ling kom IF Ra­se­borgs Tomas Sö­derlund sjua med sä­songs­bäs­ta stö­ten som mät­te 17,20 me­ter.

FO­TO: LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Borgå Akil­les lö­pa­re Sa­ra Kui­visto är över­läg­sen på medel­di­stan­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.