Frantz Kru­ger skrev ett styc­ke Ka­le­va­spels­hi­sto­ria

Va­sa IS:s Frantz Kru­ger blev den förs­ta SFI-id­rot­ta­ren som vann guld i Åbo. Sam­ti­digt blev den evigt unga dis­ku­sjät­ten al­la ti­ders älds­ta vin­na­re i Ka­le­va­spe­len.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TOM­MI WILL­BERG

45 år och 85 da­gar. Det var ål­dern på Frantz Kru­ger som nu kan kal­la sig al­la ti­ders älds­ta Ka­le­va­spelsvin­na­re. Va­sa IS-id­rot­ta­ren släng­de sin hi­sto­ris­ka guld­bå­ge ge­nast på förs­ta kas­tet och bjöd to­talt på täv­ling­ens fy­ra längs­ta kast.

Kru­gers sjät­te FM-guld kom med re­sul­ta­tet 58,38.

Kru­ger är in­te den en­da fyr­ti­oplus­sa­ren som vun­nit guld i Ka­le­va­spe­len. Den nästälds­ta Ka­le­va­spelsvin­na­ren är Pe­tri Hyn­ni, ock­så han dis­kus­kas­ta­re, som vann sitt sista FM-guld i en mo­gen 44 års ål­der.

– Det känns bra. Jag gil­lar att täv­la och så länge det är ro­ligt och jag kla­rar mig så vill jag täv­la.

Jag vet in­te vad jag an­nars skul­le gö­ra, sä­ger den le­en­de 45-åring­en.

Näs­ta år satsar Kru­ger på VM för ve­te­ra­ner. Ett nytt re­kord i Ka­le­va­spe­len näs­ta år är allt­så fullt möj­ligt. För­ut­satt att in­te 47-åri­ga Lau­ra Man­ni­nen vin­ner 10 000-me­terslop­pet i dag.

Al­la ti­ders älds­ta fins­ka fri­id­rotts­mäs­ta­re är Kru­ger än­då in­te. Paa­vo Sai­ra vann näm­li­gen FM-guld på 50 kilo­me­ter gång 1971 som 50-åring. Gång­täv­ling­en fanns in­te med i Ka­le­va­spe­lens pro­gram.

Kru­ger, som vann OS-brons för Syd­af­ri­ka i Syd­ney år 2000, blev finsk med­bor­ga­re som­ma­ren 2007 och vann tre FM-guld och ett FM­sil­ver in­nan han la­de av kar­riä­ren hös­ten 2010. Kru­ger gjor­de come­back 2016 och tog sil­ver sam­ma höst i Ka­le­va­spe­len. Guld­me­dalj num­mer fy­ra och fem kom 2017 och 2018. I fjol täv­la­de Kru­ger in­te.

Kru­ger är bå­de finsk (69,97) och af­ri­kansk re­kord­man (70,32).

MOI­LA­NEN FO­TO: LEHTIKUVA/VE­SA

45-åri­ga Frantz Kru­ger vann FM-guld i dis­kus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.