Guldfa­vo­ri­ten Jun­ni­las FM över in­nan det ens bör­ja­de

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Sta­tisti­ket­tan och re­ge­ran­de fins­ka mäs­ta­ren El­la Jun­ni­la stop­pa­des av en kramp fö­re höjd­kva­let i Ka­le­va­spe­len. 21-åring­en som kla­rat 190 i som­mar kun­de in­te hop­pa i kva­let och läm­na­de täv­ling­en i tå­rar.

En kramp i va­den stop­pa­de Jun­ni­la ock­så i tis­dags i Paa­vo Nur­mi Ga­mes.

– Vi gjor­de det som kun­de gö­ras. På mor­go­nen kän­des det hopp­fullt men ef­ter upp­värm­ning­en märk­te jag att det in­te går att hop­pa, sä­ger Jun­ni­la till Yle. Hur och om Jun­ni­las sä­song fort­sät­ter är oklart. Jun­ni­la var in­te den en­da re­ge­ran­de mäs­ta­ren som in­te kom till fi­nal. I da­mer­nas spjut­kval miss­lyc­ka­des Hei­di No­ke­lai­nen och kom in­te till fi­nal med sin blyg­sam­ma 51-me­ters­bå­ge.

FO­TO: LEHTIKUVA/VE­SA MOI­LA­NEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.