Wi­lén blir lag­kam­rat med Näräk­kä

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Kant­spe­la­ren Malin Wi­lén by­ter klubb i Sve­ri­ge. Wi­lén läm­nar GT Sö­der i den svens­ka li­gan SHE för spel i all­svens­ka Ty­resö HF.

Wi­lén har ti­di­ga­re spe­lat i Kär­ra och Bol­ton i Sve­ri­ge och i HIFK i Fin­land. Wi­lén har ock­så re­pre­sen­te­rat Fin­land bå­de i dam­lands­la­get och i ju­ni­or­lands­lags­sam­man­hang.

I Ty­resö blir hon lag­kam­rat med lands­lagskol­le­gan An­ni­ka Näräk­kä. Det be­ty­der att Ty­resö nu kom­mer att ha fin­länds­ka lands­lags­spe­la­re på var­de­ra kan­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.