I DAG

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

… fi­ras Jung­fru Ma­ri­as upp­tag­ning till him­len i den ro­mersk­ka­tols­ka kyr­kan. Hög­ti­den kom till re­dan på 400-ta­let i Je­ru­sa­lem och kal­la­des då för Ma­ri­as in­som­nan­de. Un­der me­del­ti­den, då Fin­land var en del av Sve­ri­ge, var da­gen Sve­ri­ges na­tio­nal­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.