De ma­nar oss att äta mer in­hemsk fisk

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Ma­ten­tu­si­as­ten och kok­boks­för­fat­ta­ren Lou­i­se Mérus ut­ma­na­des un­der som­ma­ren att fis­ka och till­re­da ’’skräp­fisk’’ såsom mört och brax­en.

Se­basti­an Hi­elm job­bar som livs­me­dels­sä­ker­hets­di­rek­tör vid jord- och skogs­bruks­mi­ni­s­te­ri­et. Han fis­kar gär­na un­der som­rar­na och uppmanar oss att äta me­ra in­hemsk fisk. Be­näm­ning­en ”skräp­fisk’’ vill han in­te an­vän­da ut­an kal­lar hell­re mör­ten och brax­en ”un­derut­nytt­ja­de fiskar­ter”.

YLE VEGA 9.03

FO­TO: HANS T DAHLSKOG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.