Si­ri Hust­vedt hyl­lar mo­der­ska­pet

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Som­mar­vär­den Si­ri Hust­vedt är en in­ter­na­tio­nellt känd ame­ri­kansk författare med nors­ka röt­ter, som över­satts till 30 språk och fått en rad ut­mär­kel­ser.

– Jag ska pra­ta om min mor som dog i ok­to­ber, men ock­så re­flek­te­ra över mo­der­skap i all­män­het, sä­ger hon till Sve­ri­ges Ra­dio.

SVE­RI­GES RA­DIO P1 14.00

FO­TO: ROBBIE BAILEY/SVE­RI­GES RA­DIO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.