Rot­sa­ker med frukt­bul­gur

Bul­gur med hac­kad frukt och smak­ri­ka kär­nor från nyt­tigt gra­na­täpp­le kan få vem som helst att över­ge ris, pas­ta och po­ta­tis.

Hufvudstadsbladet - - News - TT

Rot­sa­ker med frukt­bul­gur

för 4 per­so­ner, 25 mi­nu­ter

1 gul lök 1 msk raps­ol­ja 1 msk cur­ry 3 mo­röt­ter 1 bit rot­sel­le­ri 1 pals­ter­nac­ka 3 po­ta­ti­sar 4 dl vat­ten 1 dl gräd­de 1 tär­ning grön­saks­bul­jong 1 1/2 msk majs­stär­kel­se + 2 msk vat­ten färsk tim­jan salt och pep­par

till frukt­bul­gur:

3 dl bul­gur 6 dl vat­ten 1 tär­ning grön­saks­bul­jong 1 dl hac­ka­de rus­sin och tor­ka­de ap­ri­ko­ser 1 gra­na­täpp­le

Äta till:

Blan­da­de blad

Gör så här:

1. Strim­la rot­sa­ker­na och hac­ka lö­ken. Fräs lök, ol­ja och cur­ry i ka­strull. Till­sätt rot­sa­ker­na

■ och slå på vat­ten och gräd­de. Smu­la ned bul­jong­tär­ning­en, till­sätt någ­ra kvis­tar hac­kad tim­jan och låt allt sju­da sak­ta ett par mi­nu­ter.

2. Red av med majs­stär­kel­se löst i vat­ten och sjud yt­ter­li­ga­re någ­ra mi­nu­ter. Sal­ta och pepp­ra.

3. Ko­ka bul­gur un­der lock i bul­jong 8–10 mi­nu­ter. Hac­ka rus­sin och tor­ka­de ap­ri­ko­ser. De­la och ske­da ur kär­nor­na i gra­na­täpp­let. Blan­da den fär­di­ga bul­gu­ren med frukt­hack och kär­nor. Lägg en grund av bul­gur och för­de­la rot­saks­stuv­ning­en över, ser­ve­ra med blan­da­de blad.

FO­TO: TT

Bul­gur med rus­sin, ap­ri­ko­ser och gra­na­täpp­le får de cur­rystu­va­de rot­sa­ker­na att bli spän­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.