Stads­pla­ne­ra­rens fa­vo­ri­ter

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●”Kungse­kens grun­didé kom­mer bäst fram på Bild­konst­närs­ga­tan: den krök­ta for­men, al­la oli­ka fär­ger och det kli­mats­mar­ta med bland an­nat jäm­fö­rel­sen av trä- och be­tong­fler­vå­nings­hus. Ga­tan slu­tar på Kungseks­plat­sen, som än­nu in­te är fär­dig, men där en mat­bu­tik och ett dag­hem ska byg­gas.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.