Ha­mil­ton tog fem­te se­gern i Spa­ni­en

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL–TT

Det var fem­te se­gern, den fjär­de i följd, för Mer­ce­des­fö­ra­ren Ha­mil­ton på Cir­cuit de Ca­talunya. Brit­ten ha­de po­le po­si­tion.

– Det kän­des bra, tea­met gjor­de ett fan­tas­tiskt jobb. Jag är för­vå­nad, för vi har haft pro­blem med däc­ken, sä­ger Ha­mil­ton i Vi­aplays sänd­ning.

Ne­der­län­da­ren Max Verstap­pen, som vann för en vec­ka se­dan på Sil­versto­ne, slu­ta­de tvåa och Ha­mil­tons Mer­ce­desskol­le­ga Valt­te­ri Bot­tas slu­ta­de trea.

– Jag är nöjd med andra­plat­sen. Det är bra för oss att splitt­ra Mer­ce­des­fö­rar­na, sä­ger Red Bull-fö­ra­ren Verstap­pen.

Al­fa Ro­me­os Ki­mi Rä­ik­kö­nen blev 14:e. Ha­mil­ton le­der VM-se­ri­en på 132 po­äng, 37 po­äng fö­re Verstap­pen. Bot­tas är trea i se­ri­en för till­fäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.