An­sikts­mask

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - ANAGRINN

An­sikts­mask sågs säl­lan förr väck­te räds­lor in­för fa­ra Ut­an­för din egen dörr kan en mask ditt lugn be­va­ra

Välj en blom­mig el­ler svart en­gångs- el­ler eko­lo­gisk An­das lugnt och hand­la smart masken är nu an­ti­fo­bisk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.