LäSARBILDE­N

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - FO­TO: ANNETTE EKBLAD

Än­nu är det som­mar och många chan­ser att nju­ta av glass på stran­den. I dag är det sista som­mar­lovs­da­gen för de svens­ka ele­ver­na i Helsing­fors och Es­bo, me­dan sko­lor­na i grann­kom­mu­ner­na re­dan har star­tat. Bil­den är ta­gen i Eke­näs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.