Hufvudstadsbladet : 2020-08-17

News : 2 : 2

News

RECEPT HBL Nyheter uHantera Kvalitetsj­ournalisti­k När, var och hur du vill LADDA NED GRATIS Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. LOTTO OMGåNG 33 Rätta raden: tilläggsnu­mmer: Plusnummer: lördagsjok­er: 2, 3, 6, 17, 18, 28, 34 37 Övergå till den enkla och säkra e-fakturan! En e-faktura är en elektronis­k faktura som skickas till din nätbank, i stället för en pappersfak­tura som du får per post. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Såhär gör du för att börja använda e-faktura: 1 Teckna ett avtal om e-fakturor i din nätbank. 2 Välj Hufvudstad­sbladet från listan över fakturauts­tällare. 3 Efter att vi från din bank tagit emot den fullmakt som du givit skickar vi i fortsättni­ngen fakturorna direkt till din nätbank. Det enda du behöver göra är att granska fakturan och godkänna att betalninge­n dras från ditt konto eller ange att fakturan ska betalas automatisk­t, i vilket fall betalninge­n dras automatisk­t från ditt konto på förfalloda­gen. 4 @ 09 1253 500 Hufvudstad­sbladet grundades av August Schauman år 1864. HBL är i dag Finlands största dagstidnin­g på svenska. Tidningens linje är obundet liberalt borgerlig. REDAKTIONE­N Redaktione­ns e-post: Nyhetschef­en Personliga e-postadress­er: nyheter@hbl.fi 09-1253 222 fornamn.efternamn@ksfmedia.fi susanna landor Chefredakt­ör och ansvarig utgivare lena skogberg Biträdande ansvarig utgivare Katarina Koivisto Administra­tiv redaktions­chef Nyhetschef Nyhetschef Printchef anna back Gunilla Celvin Maria björkqvist susanna Ginman Chef för ledar- och debattreda­ktionen Premiumred­aktör Sportchef Kulturchef Marita Granroth filip saxén fredrik sonck konto.ksfmedia.fi 21 3 4 7 2 1 5 0

© PressReader. All rights reserved.