Kokt torsk med hum­mer­sås och blå­muss­lor

En­kel hum­mer­sås från fond, någ­ra blå­muss­lor och vå­rens spar­ris för­vand­lar tors­ken till re­na fest­ma­ten.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

för 4 per­so­ner, 30 mi­nu­ter

700 g torsk­fi­lé 1 tär­ning fisk­bul­jong 1 tsk salt

till så­sen:

3 dl väts­ka från fisk­ko­ket 2 dl gräd­de 1 msk konc. hum­mer­fond 1 1/2 msk majs­stär­kel­se + 2 msk vat­ten yt­terst li­te cay­en­ne­pep­par

att äta till:

kokt po­ta­tis 12 färs­ka blå­muss­lor 1 msk vitvins­vi­nä­ger 1 msk hac­kad lök 1 msk oliv­ol­ja 1 bunt grön spar­ris blan­da­de blad dill el­ler per­sil­ja ci­tron

Gör så här:

1. Rul­la torsk­fi­lé­er­na med det som va­rit skinn­si­dan in­åt och lägg tätt i ka­strull. Smu­la över en tär­ning fisk­bul­jong och slå på vat­ten så att det täc­ker. Sal­ta. Sjud 3 mi­nu­ter un­der lock.

2. Si­la av 3 de­ci­li­ter väts­ka till ny ka­strull. Ko­ka upp och till­sätt gräd­de och hum­mer­fond. Red med majs­stär­kel­se löst i vat­ten och sjud 5 mi­nu­ter. Sma­ka av med cay­en­ne­pep­par.

3. Sy­na blå­muss­lor­na. Fräs gul lök med oliv­ol­ja i ka­strull, tip­pa i muss­lor­na, en halv li­ter vat­ten och vi­nä­ger. Ko­ka un­der lock i 3 mi­nu­ter. Ge spar­ri­sen ett upp­kok i sal­tat vat­ten. Låt fis­ken rin­na av in­nan den läggs upp på tall­ri­kar. Ring­la sås runt och gar­ne­ra med spar­ris, blå­muss­lor, blan­da­de blad och ci­tron. Ser­ve­ra med kokt po­ta­tis.

FOTO: TT

Kokt torsk med hum­mer­sås och ny­kok­ta blå­muss­lor är mat som drar till sig blic­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.