Det här gör Vil­le Holm­berg för att und­vi­ka co­ro­na­smit­ta

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●So­ci­al di­stan­se­ring är oer­hört vik­tig. Tänk på det he­la ti­den. Håll två me­ters av­stånd, spe­ci­ellt i risk­mil­jö­er in­om­hus.

●●När det in­te går att hål­la av­stånd, an­vänd mun­skydd.

●●Gå in­te till job­bet el­ler trä­ning­en om du har sym­tom.

●●Sitt ut­om­hus om du går på re­stau­rang.

●●Se till att få re­kom­men­de­rad dos D-vi­ta­min. Ät mångsidigt, mo­tio­ne­ra och sov till­räck­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.