Ru­u­su­vu­o­ri en se­ger från Mas­ters 1000

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

ATP-tou­ren kör i gång på all­var igen ef­ter en lång co­ro­na­pa­us med jät­te­tur­ne­ring­en som går un­der nam­net Cin­cin­na­ti Mas­ters 1000. Tur­ne­ring­en har Mas­ters 1000-sta­tus och hör till tur­ne­ring­ar­na med näst högst sta­tus på tou­ren. En­dast grand slam-tur­ne­ring­ar­na ran­kas hög­re. Och Emil Ru­u­su­vu­o­ri kan ha nå­got stort på gång.

Ru­u­su­vu­o­ri slog ut 59-ran­ka­de Je­re­me Char­dy i den förs­ta kvalom­gång­en och är nu en yn­ka se­ger från en bil­jett till hu­vud­klas­sen.

Där vän­tar 82-ran­ka­de bras­sen Thi­a­go Mon­te­i­ro, en tuff men in­te på nå­got sätt omöj­lig mot­stån­da­re för 101-ran­ka­de Ru­u­su­vu­o­ri. Mat­chen spe­las på fre­dags­kväl­len. Mon­te­i­ro slog ar­gen­ti­na­ren Fe­de­ri­co Co­ria med 6–3,6–4.

Mot Char­dy blev det en ut­klass­nings­se­ger med 6–0,6–4. Ru­u­su­vu­o­ri har trä­nat bra un­der up­pe­hål­let och fy­si­ken ver­kar va­ra på topp­ni­vå.

I fjol vann Ru­u­su­vu­o­ri he­la fy­ra Chal­leng­er­tit­lar, den förs­ta spe­la­ren se­dan 2015 att mäk­ta med det, och kur­van pe­kar upp­åt.

FOTO: RO­NI RE­KOMAA/LEHTIKUVA

Emil Ru­u­su­vu­o­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.