Tom­mi Mä­ki­nen Ra­cing/Toyo­ta Ga­zoo Ra­cing WRT

Hufvudstadsbladet - - Lördag -

● Fin­land, Pu­up­po­la: Hu­vud­kon­tor, ut­veck­ling och test­ning av WRC-bi­lar, ad­mi­nist­ra­tion.

● Est­land, Tal­linn: Mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion, ser­vice och byg­ge av ral­ly­bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.