Coachen

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Mat, mo­tion och sömn – det be­hö­ver vi al­la för att må bra. HBL:s ex­pert på väl­be­fin­nan­de, An­na Markelin, skri­ver här om sun­da lev­nads­va­nor var­je lör­dag. Me­ra ma­te­ri­al finns på webb­plat­sen www.hbl.fi/coachen/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.