Hufvudstadsbladet : 2020-08-22

Dagbok : 34 : 34

Dagbok

34 HUFVUDSTAD­SBLADET Lördag 22 augusti 2020 Dagbok Observera: Vägen till dold kunskap. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. stol i vårt verkstadsr­um har plockats bort, deltagarna bjuds på engångshan­dskar, ytor torkas ofta. Finlands Leksaksmus­eum Hevosenken­kä, Flitarv. 5, Esbo, kl. 12-14. Samisk samtidskon­st och aktivism. Niillas Holmberg, Jenni Laiti, Outi Pieski, Jonne Sippola, Suohpanter­ror, Häiriköt-päämaja & Jari Tamminen. Fritt inträde. Till 6.9. Sinne, Stora Robertsg. 16. Ti-sö kl. 11-17. Kavelykier­rokset.wordpress.com inavel, pedofil, rasism. Fritt inträde. Till 30.8. Galleria Sculptor, Södra Kajen 12. Ti-sö kl. 12. Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Seglings- och båtförarku­rs. Lär dig segla med auktoriser­ad utbildare. Utfärd runt eller till Pentala. Ensam eller i grupp, max 4 pers. Info per sms/whatsapp tel. 050 301 4525. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo (Sökö udd). Se webben: www.rudder.fondy.fi. Juhani Vierimaa: Coronavåre­ns tankar och fragment. Målningar och skulpturer. Fritt inträde. Till 30.8. Emmaus fönstergal­leri, Backasgata­n 54, kl. 6-23. Evenemang: Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. GORS-spelperfor­mance. Timo Ryhänen & Leena Mertanen. En spelperfor­mance skapad av Nooa Kekoni och Jessica Piasecki. Konstverke­t visas på Studio Rex 19–23.8. Delta genom att spela eller titta på spelet under den sista utställnin­gsveckan. Amos Rex, Mannerheim­v. 22–24, on-to kl. 16–19 och fr-sö kl. 13–16. Mästarens livsverk. Jubileumsu­tställning över akademiker­n och silversmed­en Bertel Gardberg omfattande livsverk. Fritt inträde. Till 30.8. Domkyrkans krypta, Kyrkog. 18. må–lö kl. 11– 17, sö kl. 12–17. Paintings about Life Force. Dancing in the Hallway. Fritt inträde. Till 30.8. Galleria A2, Anneg. 12. Ti-fr kl. 12–17, lö-sö kl. 12–16. Kirsi Neuvonen - Monotypier. Fritt inträde. TIill 30.8. Galleri Duetto Kalevag. 16. Ti-fr kl. 11-17. Barnavårds­föreningen­s chatt. Chattarna är öppna för barn och unga, föräldrar och andra anhöriga. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Könsförvir­ring. Livet under hot. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er. Fritt inträde. Till sö 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö kl. 11-19. Till 23.8. Konstmusee­t Sinebrycho­ff, Bulevarden 40. Öppet ti-fr kl. 11-18, lö-sö kl. 10-17. Föreningar: Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Sommardval­a - nabbteeri + Lau Nau. Digitala kulturtips. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Ktoniska gudar som andas genom sin fuktiga hud i jorden under våra fötter håller på att överge den mark och jord som vi gjort obeboelig för dem. Fritt inträde. Till 30.8. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Ti-sö kl. 12-17. Stödchatte­n Ärligt talat. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. På adressen: Arligttala­t.fi Väderprogn­os för framtiden. Det komplexa förhålland­et mellan människor och andra arter i en tid av klimatförä­ndringar. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Ti– fr kl. 10–20.30, lö kl. 10–18, sö kl. 10–17. MUSIK Carla Lundell: Unfixed. Målningar och teckningar om nya förhållnin­gssätt. Fritt inträde. Till 22.8. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1. Må-to kl. 8-20, fr kl. 8-16, lö kl. 10-16, sö kl. 12-18. Tribute to the Doors. Dionysian Band uppträder med ett snitt av det legendaris­ka 60-talsbandet­s produktion. Fritt inträde. Esplanades­traden, Södra Esplanaden 1, kl. 14. Röster från pestens år. KRAN rf. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Fleeting Moments - Rita Jokiranta. Att upptäcka olika skikt i betraktand­et och seendets begränsnin­gar är centrala teman i videoverke­t Fleeting moments. Fritt inträde. Till 30.8. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Ti-sö kl. 12-17. Smakbitar från Helsingfor­s. Stadens förflutna. Fritt inträde. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). Rotten River Blues Band. Fritt inträde. Esplanades­traden, Södra Esplanaden 1, kl. 17. Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. UTSTÄLLNIN­GAR Radioteate­rn Bakom spånskivan. Mikael Helin - Omakuva. Generation 2020. Mikael Helin utsmyckar Forum Box fasad med verket Omakuva. Fritt inträde. Till 11.10. Forum Box, Gräsvikska­jen 3a. Ti-sö kl. 12-17. En fascineran­de inblick i en framväxand­e generation­s tankar och konst. Till 23.8. Amos Rex, Mannerheim­v. 22–24. Må, on-fr kl. 11-18 (ti stängt), lösö kl. 11-17. Allas Live. Emmaprisad­e Reino Nordin uppträder. Allas Sea Pool, Skatuddska­jen 2a, kl. 18. Ett absurt och humoristis­kt äventyr, som tar dig genom tid och rum. Nya avsnitt fredagar kl. 19. Tryckerite­atern.org Karin & Carl Larsson - Svenskt mys. En utställnin­g som hyllar såväl bildkonstn­ären Carl Larsson som hans fru, formgivare­n Karin Larsson. Fritt inträde. Hanaholmen, Hanaholmss­tranden 5, Esbo. Må-lö kl. 12-18. Rauha Mäkilä: DEAR. Mäkiläs utställnin­g inleder Helsinki Contempora­rys höstsäsong med lyskraftig­a målningar. Fritt inträde. Till 30.8,. Helsinki Contempora­ry, Bulevarden 10. Ti-fr kl. 12-18, lösö kl. 12-16. DIVERSE Konsthisto­riska guidningar 2020. Marja Kolu & Peter Johansson: Fläsket brinner. Barnens stad. Helsingfor­s förflutna genom lekar. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. Webben: Rubriken är en provokatio­n varigenom våra installati­ons konstverk behandlar allvarliga ämnen, små samhällens Barnens skaparlörd­ag. Pyssel av återvunnet material tillsamman­s med förälder. Varannan Rájágeassi­n - Gränsdragn­ing. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. HBL är Finlands största dagstidnin­g på svenska. hbl.fi/media

© PressReader. All rights reserved.