Raa­hen Seutu: Ba­rä­ga­re kan ha ut­satt hund­ra­tals kun­der för vi­ru­set

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Äga­ren till en bar i Bra­hestad i Nor­ra Ös­ter­bot­ten kan ha ut­satt hund­ra­tals kun­der för coronaviru­set me­dan han ar­be­tat i ba­ren, skri­ver Raa­hen Seutu.

Äga­ren sä­ger till tid­ning­en att han fick halsont på tis­da­gen, tes­ta­de sig för coronaviru­set på ons­da­gen, el­ler sam­ma dag han fick fe­ber. Men han bör­ja­de till­frisk­na på tors­da­gen och gick till­ba­ka till ar­be­tet på fre­da­gen – ”ty­värr”, sä­ger äga­ren till Raa­hen Seutu.

Det po­si­ti­va testre­sul­ta­tet kom på lör­da­gen, tre da­gar ef­ter att co­ro­na­testet gjor­des.

Ba­rä­ga­ren är den sjun­de per­so­nen i Bra­hestad som kon­sta­te­rats ha smit­tats av coronaviru­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.