Ung dansk väg­ra­de mun­skydd – får bö­ta

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Tt-Rit­zau

En 24-årig dansk tving­as bö­ta 2 500 dans­ka kro­nor, un­ge­fär 335 eu­ro, se­dan han väg­rat ta på sig mun­skydd på järn­vägs­sta­tio­nen i Oden­se.

Man­nen blir där­med den förs­ta att straf­fas för brott mot kra­vet på att bä­ra mun­skydd i kol­lek­tiv­tra­fi­ken, som träd­de i kraft i lör­dags. Po­li­sen skic­ka­des ut till sta­tio­nen i Oden­se ef­ter att per­so­na­len sla­git larm. – Vi fick ett tips om att de ha­de pro­blem med en per­son som in­te vil­le ta på sig mun­skydd på järn­vägs­sta­tio­nen. De upp­ma­nar ho­nom fle­ra gång­er att ta på det, men han vill in­te, sä­ger Hans Jør­gen Lar­sen, vakt­ha­van­de be­fäl på Fyn­po­li­sen.

Kra­vet om­fat­tar pas­sa­ge­ra­re på bus­sar, tåg och tun­nel­ba­na samt på sta­tio­ner och håll­plat­ser. De all­ra fles­ta föl­jer de nya reg­ler­na, en­ligt järn­vägs­bo­la­get DSB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.