Ama­zon kom­mer, är du re­do?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Så många sä­ger sig upp­skat­ta små bu­ti­ker och per­son­lig ser­vice att den fy­sis­ka han­deln bor­de blomst­ra. I verk­lig­he­ten kom­mer små bu­ti­ker att för­svin­na och stads­cent­ra att ga­pa tom­ma då kon­su­men­ter­na styr ko­san mot stor­han­del och låg­pris­bu­ti­ker i ut­kan­ten av stä­der – el­ler till in­ter­na­tio­nell webb­han­del.

Jus­si Kär­ki

i Ta­louse­lämä, om Ama­zons in­tåg i Sve­ri­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.