Lyon till se­mi­fi­nal

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

Bay­ern Mün­chen gav värl­dens bäs­ta lag Lyon en match på San Mamés i Bil­bao. Men det gick som det bru­kar i Cham­pi­ons Le­a­gue.

Ef­ter en tät till­ställ­ning kun­de fran­sys­kor­na vin­na med 2–1 och avan­ce­ra till se­mi­fi­nal.

Brit­tis­kan Ni­ki­ta Par­ris gav Lyon led­ning­en ef­ter 40 mi­nu­ter när hon på­pass­ligt nic­ka­de bol­len för­bi Bay­erns mål­vakt Lau­ra Benkarth, som helt fel­taj­ma­de sin ut­rus­ning.

Trots att la­gets stor­stjär­na Aman­di­ne Hen­ry tving­a­des ut­gå ska­dad i pa­us fort­sat­te fran­sys­kor­na att ma­la på. Ef­ter tim­men spe­lad vred Amel Maj­ri läc­kert in en fri­spark med väns­ter­fo­ten fram till 2–0. Bay­ern re­du­ce­ra­de ge­nom Ca­ro­lin Si­mon, men när­ma­re än så kom de in­te Lyon den här kväl­len.

I den and­ra kvar­ten slog Pa­ris Saint-Ger­main till­ba­ka Ar­se­nal med 2–1 och där­med blir det nu en helfransk upp­gö­rel­se i se­min mel­lan PSG och Lyon.

I and­ra se­mi­fi­na­len möts Wolfs­burg och Bar­ce­lo­na. Lyon har vun­nit tur­ne­ring­en de se­nas­te fy­ra åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.