Hufvudstadsbladet : 2020-08-24

Serier : 28 : 28

Serier

Genom att annonsera i HBL når du en köpkraftig och unik målgrupp som förtjänar och konsumerar mera än genomsnitt­sfinländar­en. hbl.fi/media MåNDAG 24 AUGUSTI 2020 KRÄFTOR I E. ERIKSSONS FISKAFFÄR 3,90/st Kokta signalkräf­tor 11–12 cm Gäller 24-29.8 Fråga också efter andra storlekar och flodkräfto­r RING 020 7639 333 NEJONÖGONS­ÄSONGEN HAR BÖRJAT! TFN 020 7639 333 E-POST E.ERIKSSON@MERENHERKU­T.FI ÖPPETTIDER MÅN–LÖR KL. 10–18

© PressReader. All rights reserved.