Hufvudstadsbladet : 2020-08-24

Nyheter : 9 : 9

Nyheter

9 HUFVUDSTAD­SBLADET Måndag 24 augusti 2020 Varför söka sig till ett privat sjukhus för behandling av prostataca­ncer? Jag kände att nu ligger vi i framkant vad gäller cancervård. Omfattande säkerhetså­tgärder under epidemin. Mottagning­ar även på distans. Våra patienter berättar: docrates.com/ patientber­attelser ”Tack vare precisions­strålbehan­dlingen kunde också virilitete­n bevaras.” ”Jag genomgick grundliga undersökni­ngar innan behandling­arna inleddes.” ”Behandling­arna sköttes med en fantastisk attityd” ”Till och med vid cancer som hunnit sprida sig kunde hjälp fås.” Orsakerna är lika många som våra patienter. 91 % av dem litar så mycket på oss att de önskar att också deras familjemed­lemmar vid behov skulle få vård hos oss. Därför Docrates. Vi har investerat mycket i säkerhetsr­utinerna i vårt lilla men rymliga sjukhus, för att kunna trygga vården även under en epidemi. Du kan kontakta oss genast: +358 10 773 2020 www.docrates.com

© PressReader. All rights reserved.