Ös­ter­sjöns äng­ar får ett nytt liv

När Forst­sty­rel­sen dy­ker i Fins­ka vi­ken och flyt­tar plan­tor av band­tång från Han­gö till Eke­näs är det förs­ta gång­en man om­plan­te­rar sjö­gräs. Det görs med ext­ra na­tur­vårds­an­slag, för att för­bätt­ra ha­vets till­stånd.

Hufvudstadsbladet - - News -

Skill­nad på Han­gö och Eke­näs

Pro­jek­tet ak­tu­a­li­se­ra­des när re­ge­ring­en öka­de na­tur­skydds­an­sla­gen,

FO­TO: LI­NA ENLUND

Anu Ri­i­hi­mä­ki kon­trol­le­rar att dy­kar­dräk­ten sit­ter rätt på Ai­ja Ni­e­mi­nen in­nan hon dy­ker ner ef­ter plan­tor av band­tång (lil­la bil­den) ut­an­för Han­gö.

FO­TO: HEI­DI ARPONEN/FORST­STY­REL­SEN

Band­tång­en väx­er på sand­bott­nar i Ös­ter­sjön, ibland som he­la äng­ar. Bil­den är från Hum­mel­skär i Skär­gårds­ha­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.