SäND LöS­NING­EN TILL

Hufvudstadsbladet - - Pyssel -

KSF Me­dia, Lun­da­ga­tan 8, 06100 Borgå el­ler kors­ord@ksf­me­dia.fi, se­nast 17.9.2020. Skriv Kors­ord 378 på ku­ver­tet. Vi drar tre vin­na­re som be­lö­nas med skra­plot­ter.

I kors­ord 374 vin­ner föl­jan­de per­so­ner skra­plot­ter: Ur­da Lind­berg i Borgå, Ann-Ma­ri Saa­ri­nen i Lil­jen­dal

och Au­lis Pa­lo­la i Sib­bo. Vi gra­tu­le­rar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.