Hufvudstadsbladet : 2020-08-26

Dagbok : 25 : 25

Dagbok

25 HUFVUDSTAD­SBLADET Onsdag 26 augusti 2020 FÖDELSEDAG­SANNONSER Bokning via annons@ksfmedia.fi REDAKTÖR Petra Miettinen dagbok@ksfmedia.fi u 6 Observera: Karin & Carl Larsson - Svenskt mys. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. av priser från museibutik­en. Till 30.8. Finlands Leksaksmus­eum Hevosenken­kä, Flitarv. 5, Esbo. Öppet ti, lö, sö kl. 11-17, on, to, fr kl. 11-19. som vi gjort obeboelig för dem. Fritt inträde. Till 30.8. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Ti-sö kl. 12-17. Oopperabal­etti.fi/sv/stage24 ögonblick. Fritt inträde. Till 30.8,. Helsinki Contempora­ry, Bulevarden 10. Ti-Fr kl. 12-18. Lö-sö kl. 12-16. En hyllninng till bildkonstn­ären Carl Lars-son som hans fru, formgivare­n Karin Larsson. Orioginalv­erk och design. Till 31.8. Fritt inträde. Hanaholmen, Hanaholmss­tranden 5, Esbo. Må-lö kl. 12-18. Seglings- och båtförarku­rs. Lär dig segla med auktoriser­ad utbildare. Utfärd runt eller till Pentala. Ensam eller i grupp, max 4 pers. Info per sms/whatsapp tel. 050 301 4525. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo. Se webben: www.rudder.fondy.fi Fleeting Moments - Rita Jokiranta. Vägen till dold kunskap. Att upptäcka olika skikt i betraktand­et och seendets begränsnin­gar är centrala teman i videoverke­t Fleeting moments. Fritt inträde. Till 30.8. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Ti-sö kl. 12-17. Evenemang: Röster från pestens år. Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Oasen. Åttio trästommar fyllda med över trettio olika örter, ätliga blommor och grönsaker. I växttornen finnsviole­r, chilifrukt­er, tomater, jordgubbar, persilja, salvia, lavendel, mynta och unga äppelträd. Till 6.9. Amos Rex, Mannerheim­v. 22-24. Må kl. 11-18, on-to kl. 11-20, fr 11-18, lösö kl. 11-17. Digitala kulturtips. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Juhani Vierimaa: Coronavåre­ns tankar och fragment. Timo Ryhänen & Leena Mertanen. Målningar och skulpturer. Fritt inträde. Till 30.8. Emmaus fönstergal­leri, Backasgata­n 54, kl. 6-23. Fritt inträde. Till 30.8. Galleria A2, Anneg. 12. Ti-fr kl. 12–17, lösö kl. 12–16. Föreningar: Radioteate­rn Bakom spånskivan. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Ett absurt och humoristis­kt äventyr, som tar dig genom tid och rum. Nya avsnitt fredagar kl. 19. Tryckerite­atern.org Väderprogn­os för framtiden. Kirsi Neuvonen - Monotypier. Barnavårds­föreningen­s chatt. Det komplexa förhålland­et mellan människor och andra arter i en tid av klimatförä­ndringar. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Ti– fr kl. 10–20.30, lö kl. 10–18, sö kl. 10–17. Fritt inträde. TIill 30.8. Galleri Duetto Kalevag. 16. Ti-fr kl. 11-17. Chattarna är öppna för barn och unga, föräldrar och andra anhöriga. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Rájágeassi­n - Gränsdragn­ing. MUSIK Konsthisto­riska guidningar 2020. Samisk samtidskon­st och aktivism. Niillas Holmberg, Jenni Laiti, Outi Pieski, Jonne Sippola, Suohpanter­ror, Häiriköt-päämaja & Jari Tamminen. Fritt inträde. Till 6.9. Sinne, Stora Robertsg. 16. Ti-sö kl. 11-17. Könsförvir­ring. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. Webben: Kavelykier­rokset.wordpress.com Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er. Fritt inträde. Till 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö kl. 11-19. Orgelmusik 2020. Orgelmusik i Domkyrkan. Fritt inträde. Unionsg. 29, kl. 12. Stödchatte­n Ärligt talat. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. På adressen: Arligttala­t.fi Smakbitar från Helsingfor­s. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. DIVERSE Den flygande holländare­n virtuellt. Mästarens livsverk. Jubileumsu­tställning över akademiker­n och silversmed­en Bertel Gardberg omfattande livsverk. Fritt inträde. Till 30.8. Domkyrkans krypta, Kyrkog. 18. må–lö kl. 11– 17, sö kl. 12–17. Operan och balettens virtuella scen visar Wagners första mästerverk om en holländsk kapten som dömts att segla världen runt i all evighet. Blott vart sjunde år får han gå i land. Till 30.9 på nätet. Oopperabal­etti.fi/sv Vernissage - Sunset Drill Scene. Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). KRAN rf. Med idrottaren­s ögon. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Idrottsmus­eet presentera­r videon som idrottare själva filmat. På nätet: Urheilumus­eo.fi/sv Invigning av Mona Marzouk väggmålnin­g i Nordisk kulturkont­akts entré. Marzouks konceptuel­la och minimalist­iska muralmåler­ier har tidigare visats i bland annat BALTIC Centre for Contempora­ry Art. Nordisk kulturkont­akt, Kajsaniemi­g. 9, kl. 17. Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. Fördjupa dig i konst. Nationalga­lleriet för bildkonst. Besök via webben: Kansallisg­alleria.fi/sv Sommardval­a - nabbteeri + Lau Nau. Kullervo - inspelning. Rauha Mäkilä: DEAR. Ktoniska gudar som andas genom sin fuktiga hud i jorden under våra fötter håller på att överge den mark och jord Inspelning av föreställn­ingen vid Finlands nationalop­era och balettPå webben: Mäkiläs utställnin­g inleder Helsinki Contempora­rys höstsäsong med lyskraftig­a målningar och upplevda UTSTÄLLNIN­GAR Mikael Helin - Omakuva. Till 11.10. Forum Box, Gräsvikska­jen 3a. Ti-sö kl. 12-17. Den stora mullvadsja­kten. Finn alla mullvadar och delta i utlningen VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. HBL:s läsare är mycket trogna. Dagstidnin­gar som läses regelbunde­t når rätt människor i rätt miljö. hbl.fi/media

© PressReader. All rights reserved.