Hem­ligt el­ler in­te?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Det här är of­fent­lig in­for­ma­tion: ●●All­män in­for­ma­tion om sjuk­do­mar el­ler epi­de­mi­er.

●●Vil­ka barn som går i en da­gis­grupp och hur gam­la de är.

●●Vil­ka ele­ver som går i en klass.

●●Be­tyg.

●●Fa­mil­jer­nas adres­ser.

●●Vem som va­rit med i ett slags­mål och vad som hänt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.