I DAG

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

… är det Ra­oul Wal­len­bergs dag. Den fi­ras för att hed­ra min­net av Ra­oul Wal­len­berg som räd­da­de li­vet på ti­o­tu­sen­tals ju­dar un­der and­ra världs­kri­get. Da­gen är också till för att upp­ma­na till sam­ver­kan mot ra­sism och främ­lings­fi­ent­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.