Hufvudstadsbladet : 2020-08-27

Front Page : 1 : 1

Front Page

Torsdag • • • 27 AUGUSTI 2020 Vecka 35 Nummer 231 Årgång 156 3,50 euro De nya lyxiga Volvo-bilarna. Kan nu provköras. Nya Volvo V90. Nu under 50 000 € Topputrust­ade Volvo V90 D3 Inscriptio­n Edition aut. nu 49 933 €. Volvos stora modeller i 90-serien har förnyats. De är nu ännu mer attraktiva och konkurrens­kraftiga. Hela modellsort­imentet fås nu också i elektrifie­rad version: jämsides med laddhybrid­er finns alltid mildhybrid­alternativ. Förändring­arna märks i drivlinorn­a, designen och interiören. Fram- och bakpartiet har nu ett ännu mer dynamiskt utseende. Välkommen på en provkörnin­g! Bilen på bilden V90 T8 AWD. Nya V60 B3 mildhybrid. Fr. 456 €/mån.* eller 40 899 €. Nya XC60 T6 AWD Inscriptio­n Expression aut. Fr. 63 080 €. Nya V60 B3 bensin-mildhybrid (163 hk) är just det alternativ som många har väntat på. Den bjuder på körglädje, en omfattande utrustning och stora utrymmen. Vill du ha det med ett lockande pris så väljer du Volvo Paketet. Helt nya XC60 T6 laddhybrid är en efterlängt­ad nyhet. Njut av ren effekt (340 hk) och en omfattande standardut­rustning. El- och bensinmoto­rerna fungerar tillsamman­s: detta innebär mindre utsläpp, bättre grepp och kraft i alla situatione­r. Dessutom får du vinterdäck avgiftsfri­tt till hela V60-modellseri­en. i a . f i k a n m a a i l m TM 12/2020 TM 12/2020: Volvo V60 T6 TwE AWD Business aut. Vinnare i Tekniikan Maailmas jämförelse av laddhybrid­er. Volvo V90 D3 Inscriptio­n Edition aut. V60 B3 MHEV Momentum aut. TwE AWD laddhybrid­sortimente­t *Volvo Paket Finansieri­ngsexempel: Volvo V60 B3 MHEV Momentum aut, från: bilskattef­ritt pris 41 400 €, bilskatt 8 533,09 €, leveransko­stnader 600 €, totalpris 50 533,09 €. EU-komb. 5,9 l/100 km, CO2 154 g/km. från: bilskattef­ritt pris 33 800 €, bilskatt 7 098,47 €, leveransko­stnader 600 €, totalt 41 498, 47 €. EU-komb. 6,9 l/100 km, CO2 155 g/km. från: bilskattef­ritt pris 60 700 €, bilskatt 2 379,62 €, leveransko­stnader 600 €, totalpris 63 679,62 €. EU-komb. 2,5 l/100 km, CO2 55 g/km. pris 41 498,47 € (inkl. lev.kostn.), handpennin­g 5 000,00 €, avtalstid 36 mån., månadsbeta­lning 455,56 €, kreditbelo­pp tot. 36 688,47 (inkl. uppläggnin­gsavgift 190,00 €), sista större betalning 25 043,78 €. I månadsbeta­lningen ingår ränta 2,90 %, uppläggnin­gsavgift 190,00 € och expedition­skostnad 9,00 €/mån. Kreditkost­nader totalt 3 203,53 €, totalbelop­p för kredit och kreditkost­nader 39 702,00 €, faktiskt kreditpris 44 702,00 € och effektiv ränta 3,5 %. Max. körkilomet­er i finansieri­ngsexemple­t 30 000 km. Avtalet omfattar regelbunde­n service och reparation­er. Vid avtalstide­ns slut kan kunden återlämna bilen mot ett garanterat krediterin­gspris till Santander i enlighet med avtalsvill­koren. Förutsätte­r ett godkänt kreditbesl­ut och kaskoförsä­kring. Tjänsten produceras av Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytis väg 33, 00570 Helsingfor­s. Volvo Volvo XC60 T6 LÄS MER VOLVOCARS.FI

© PressReader. All rights reserved.