Alap­hilip­pe till­ba­ka i ledar­trö­jan

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Det blev ba­ra en dag i den gu­la ledar­trö­jan för norr­man­nen Alex­an­der Kristoff i Tour de Fran­ce. Kristoff låg i led­ning­en ef­ter in­led­nings­e­tap­pen i Nice, men blev som vän­tat av med den di­rekt un­der den krä­van­de and­ra etap­pen. Frank­ri­kes och De­ceu­ninckQuick­steps Ju­li­an Alap­hilip­pe ryck­te ifrån un­der den sista stig­ning­en mot Col des Qu­at­re Che­mins med 13 km kvar. Marc Hir­schi gjor­de ho­nom säll­skap och se­na­re kom ock­så Adam Ya­tes med i ut­bry­ting­en. Alap­hilip­pe var vas­sast i slut­spur­ten i Nice och er­öv­ra­de den gu­la ledar­trö­jan. För­ra året in­ne­ha­de han mail­lot jau­ne i sam­man­lagt fjor­ton da­gar.

FO­TO: STEP­HA­NE MAHE/ LEHTIKUVA-AFP

Ju­li­an Alap­hilip­pe. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.