Åte­ran­vän­da sa­ker hjäl­per fa­mil­jer

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

An­vän­da jeans, höstjac­kor och vin­ter­skor är ef­ter­trak­ta­de vid Ho­pes cen­tral i Soc­ken­bac­ka. Fri­vil­lig­ar­be­ta­ren Mir­va Vu­o­ri häng­er upp dam­jeans en­ligt stor­lek. Just nu står tu­sen fa­mil­jer i kö för att få be­sö­ka åter­vin­nings­punk­ten. An­ta­let an­sök­ning­ar om hjälp är dub­belt fler i höst än ti­di­ga­re år.

20

FO­TO: KRISTOF­FER ÅBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.