Nya pla­ner för en av Fin­lands liv­li­gas­te plat­ser

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Eli­el­plat­sen bred­vid Helsing­fors cen­tral­sta­tion är in­te en fot­gäng­ar­vän­lig mil­jö. Nu vill sta­den att det ska bli en för­änd­ring.

I höst star­tar en ar­ki­tekt­täv­ling där man sö­ker svar på hur bland an­nat nya kon­tors­hus kun­de pla­ce­ras på Eli­el­plat­sen.

Många ar­ki­tek­ter för­hål­ler sig kri­tiskt till pla­ner­na.

– För att fas­tig­hets­in­ve­ste­rar­na ska va­ra nöj­da har man ut­gått från en myc­ket stor bygg­rätt. Om den för­verk­li­gas i sin hel­het blir det nog ingen­ting kvar av Eli­el­plat­sen, sä­ger ar­ki­tek­ten Vil­helm He­lan­der.

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.