Hufvudstadsbladet

Be­väp­nad steg på met­ron

- HBL Crime · European Space Agency

På mån­dags­ef­ter­mid­da­gen vid 15.30-ti­den fick po­li­sen ett tips om en man som steg på met­ron i Kvarn­bäc­ken med ett va­pen i han­den.

Po­li­sen lyc­ka­des stop­pa met­ron i Sör­näs, men fick in­te läng­re tag på per­so­nen.

En­ligt kom­mis­sa­rie Esa Pen­na­nen fång­a­des per­so­nen på över­vak­nings­ka­me­ror, men på­dra­get av­slu­ta­des vid 17.30-ti­den. Pen­na­nen sä­ger att ing­en ho­tats med vap­net. En­ligt Helsing­fors­re­gi­o­nens Tra­fik led­de po­lispå­dra­get till för­se­ning­ar i met­ro­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland