Hufvudstadsbladet

Ni­co­la Cla­se

- Stockholm · European Union · Fredrik Reinfeldt

●●Född: 1965 i Älvs­borgs län

●●Fa­milj: Man som job­bar vid Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm, två sö­ner.

●●Ut­bild­ning:

Fel­low från Har­vard

●●Kar­riär:

EU- och ut­ri­kes­po­li­tisk råd­gi­va­re åt stats­mi­nis­ter Fred­rik Re­in­feldt 20062008

●●Am­bass­dör i Lon­don

2010-2016

●●Am­bas­sa­dör i Helsing­fors

2020

●●Över­ras­kan­de kun­ska­per:

ta­lar man­da­rin

●●Har cyk­lat runt i Afri­ka

på 1980-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland