Hufvudstadsbladet

Ru­u­su­vu­o­ri på väg upp­åt på rank­ning­en

- Hbl Melissa Leo · Slovenia

Den fi­na in­sat­sen i Mas­ter­stur­ne­ring­en för­ra vec­kan gav som vän­tat Emil Ru­u­su­vu­o­ri en skjuts upp­åt på världs­rank­ning­en.

Ru­u­su­vu­o­ri åter­finns nu på 92:a plats, med vil­ket han till­sam­mans med Leo Pa­lin är den fem­te högst ran­ka­de fin­län­da­ren ge­nom ti­der­na.

Jark­ko Ni­e­mi­nen var som bäst 13:e i värl­den, Ve­li Pa­lo­hei­mo 48:a, Aki Ra­hu­nen 57:a och Ol­li Rahnas­to 88:e.

Ru­u­su­vu­o­ri in­led­de US Open ti­digt på tis­dag mor­gon finsk tid då han tog sig an Al­jaz Be­de­ne från Slo­ve­ni­en. Be­de­ne lig­ger på 52:a plats på världs­rank­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland