Hufvudstadsbladet

Sve­ri­ges trupp till Finn­kam­pen ut­ta­gen

- Hbl Carly Simon · Kim Dae Jung · Sweden · Rasmus Bengtsson · Finland

Ef­ter myc­ket osä­ker­het blev det i för­ra vec­kan klart att Sve­ri­ge­kam­pen av­görs 5–6 sep­tem­ber.

Nu har för­bunds­kap­ten Ka­rin Tor­ne­klint pre­sen­te­rat de svens­ka fri­id­rot­ta­re som täv­lar i Tam­mer­fors i hel­gen.

Andre­as Kra­mer som fle­ra gång­er i år ho­tat sitt svens­ka re­kord stäl­ler upp på 800 me­ter.

Även Tho­bi­as Mont­ler (längd), Da­ni­el Ståhl (dis­kus), Si­mon Pet­ters­son (dis­kus) och Kim Amb (spjut) är någ­ra av de som kom­mer att få klä på sig den blå­gu­la dräk­ten i hel­gen.

På dam­si­dan stäl­ler Sve­ri­ge upp med bland an­nat Moa Hjel­mer som täv­lar i bå­de 200 och 400 me­ter. Även Mi­chae­la Mei­jer och Ange­li­ca Bengts­son (stav) kom­mer att täv­la i Fin­land. Även Khad­di Sag­nia (längd), som haft fle­ra fi­na re­sul­tat på slu­tet, ska ploc­ka po­äng åt Sve­ri­ge. Li­ka så Fan­ny Roos som täv­lar i bå­de ku­la och dis­kus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland