Hufvudstadsbladet : 2020-09-01

Sport : 19 : 19

Sport

19 HUFVUDSTAD­SBLADET Tisdag 1 september 2020 Facebook: HBL Sport Twitter: @hblwebb Instagram: @hufvudstad­sbladet SPORTCHEF Filip Saxén filip.saxen@ksfmedia.fi u FAKTA ■