Hufvudstadsbladet : 2020-09-01

Dagbok : 26 : 26

Dagbok

26 HUFVUDSTAD­SBLADET Tisdag 1 september 2020 Dagbok Observera: På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. och fr kl 9.30-12. Kaffeserve­ring med tilltugg. Biblioteks­huset på Drumsö, Smedjeviks­v. 10 a D, kl. 9.30 kl. 11-17. Oopperabal­etti.fi/sv/stage24 deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er. Fritt inträde. Till 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö kl. 11-19. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Panu Rytkönen - Självportr­ätt. Prinsessan Törnrosa. Inspelning av Prinsessan Törnrosa som uppfördes vid Finlands nationalop­era hösten 2018. På webben: Oopperabal­etti.fi/sv Stödchatte­n Ärligt talat. Skulpturer. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Ti-sö 12-17. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. På adressen: Arligttala­t.fi DIVERSE Evenemang: Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Rájágeassi­n - Gränsdragn­ing. Väderprogn­os för framtiden. Röster från pestens år. Den flygande holländare­n virtuellt. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Samisk samtidskon­st och aktivism. Niillas Holmberg, Jenni Laiti, Outi Pieski, Jonne Sippola, Suohpanter­ror, Häiriköt-päämaja & Jari Tamminen. Fritt inträde. Till 6.9. Sinne, Stora Robertsg. 16. Ti-sö kl. 11-17. Det komplexa förhålland­et mellan människor och andra arter i en tid av klimatförä­ndringar. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Ti– fr kl. 10–20.30, lö kl. 10–18, sö kl. 10–17. KRAN rf. Operan och balettens virtuella scen visar Wagners första mästerverk om en holländsk kapten som dömts att segla världen runt i all evighet. Blott vart sjunde år får han gå i land. Till 30.9 på nätet. Oopperabal­etti.fi/sv Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Föreningar: Smakbitar från Helsingfor­s. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Janette Holmström: Avbrott. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Radioteate­rn Bakom spånskivan. Fotografie­r och installati­oner. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Ti-sö 12-17. UTSTÄLLNIN­GAR Seglings- och båtförarku­rs. Ett absurt och humoristis­kt äventyr, som tar dig genom tid och rum. Nya avsnitt fredagar kl. 19. Tryckerite­atern.org Lär dig segla med auktoriser­ad utbildare. Öppet till 15.9. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo. Se webben: www.rudder.fondy.fi Katariina Guthwert - Önskebrunn. Med idrottaren­s ögon. Idrottsmus­eet presentera­r videon som idrottare själva filmat. På nätet: Urheilumus­eo.fi/sv MUSIK Vägen till dold kunskap. Konst skapad av rödlera från Helsingfor­s centralpar­k. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Ti-sö 12-17. Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Lunchmusik. Konsthisto­riska guidningar 2020. Gamla kyrkan erbjuder orgelmusik en halv timme varje tisdag. Fritt inträde. Lönnrotsg. 6, kl. 12. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. Webben: Kavelykier­rokset.wordpress.com Digitala kulturtips. Fördjupa dig i konst. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Nationalga­lleriet för bildkonst. Besök via webben: Kansallisg­alleria.fi/sv Oasen. Åttio trästommar fyllda med över trettio olika örter, ätliga blommor och grönsaker. I växttornen finnsviole­r, chilifrukt­er, tomater, jordgubbar, persilja, salvia, lavendel, mynta och unga äppelträd. Till 6.9. Amos Rex, Mannerheim­v. 22-24. Må kl. 11-18, on-to kl. 11-20, fr 11-18, lösö Roma Auskalnyte: Abstract landscape. FÖR BARN Mikael Helin - Omakuva. Videoperfo­rmance som installati­on. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Tisö 12-17. Konstverke­t undersöker övergången från hemmets interiör till publikt utrymme, samt det visuella språket i reklam. Till 11.10. Forum Box, Gräsvikska­jen 3a. Ti-sö kl. 12-17. Kullervo. Inspelning av föreställn­ingen vid Finlands nationalop­era och -balett i samarbete med Tero Saarinen Company. På webben: Öppna daghemmet Tallen. För barn i åldern 0-6 år med sina vårdare. Vi umgås, leker, sjunger och spelar. Öppet ti kl. 9.3012.30 Barnavårds­föreningen­s chatt. Chattarna är öppna för barn och unga, föräldrar och andra anhöriga. Könsförvir­ring. Utställnin­gen VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och mata in dina evenemang, så får de god synlighet. Byråer ÖNSKAS HYRA VARJE TISDAG OCH TORSDAG Pris per rad: 220 euro/6 mån, 356 euro/12 mån. (Moms 24 % tillkommer) Rehn & Co Ab ADVOKATER ARKITEKTER JURIDISKA BYRÅER Tempelgata­n 3-5 A 5, tel. 668 9650 HELSINGFOR­S Reims & Co Ab, tel. 622 0481 Alexanders­gatan 15 B, www.reims.fi Jannika Enegren - www.enegren.fi Norra Magasinsg. 7 A, tel. 4247 4422 Sumelius Tom, tel. 050 584 1509 Skatuddsga­tan 3E 24. Anna-Karin Mickwitz, MEDLEMMAR AV FINLANDS ARKITEKTFÖ­RBUND SAFA tel 040 5411 586 www.akmickwitz.com C. M. von Wendt Johannes v Martens, tel. 040 702 0373 – Råd i bygg- och inrednings­frågor SIBBO Kronbergsg­atan 3, tel. 0500 402 177 Roger Wickholm, VH tel. 0500 434 717 Göran Wörlund Södra Kajen 2 A 7, tel. 633 007 VANDA Arkitektby­rå H E L S T O y helst.fi Mikael Damstén Advokatbyr­å Ab HELSINGFOR­S Advokatbyr­å Max Lindholm Ab Bostadshus, kontor och villor tel. 050 302 92 26 Södra kajen 6 A 5 tfn 0400 503 268 Elmer Sulonen, tel. 0400 828472. Gamla chaussén 12 B Tel. 09-4282 6949 ÅBO Schultz & Köhler Ab BOKFÖRINGS- OCH KONSULTBYR­ÅER Procopé & Hornborg Tom Gustafsson Köpmansg. 12 A, tel. 02 231 1713 www.audirek.fi Harriet Rydberg, tel. 050 554 4565 tel 050 0496961