Skratt och sorg­löst viss­lan­de un­der nöd­sam­ta­let

Un­der det drygt tre mi­nu­ter långa nöd­sam­ta­let hörs den ena bro­dern ta­la på svag fins­ka.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MAX NYBERG max.nyberg@ksf­me­dia.fi

För­un­der­sök­nings­pro­to­kol­let ger svar på hur nöd­sam­ta­let lät när brö­der­na loc­ka­de de två po­lis­män­nen i en fäl­la. I för­un­der­sök­ning­en no­te­ras att sam­ta­let kom från en te­le­fon ut­an sim-kort.

Sam­ta­let bör­jar ar­tigt. På in­spel­ning­en kan man hö­ra den ena bro­dern pra­ta, på bru­ten fins­ka. Det är oklart vil­ken av brö­der­na som ta­lar.

– God dag, el­ler god kväll, sä­ger han och skrat­tar se­dan till, ett kort ha­ha ef­ter att nöd­cen­tra­len har sva­rat.

– Jag be­hö­ver en po­lis­bil här i Borgå, fort­sät­ter han.

– Vad är nu den här vägen? Kooo­neista­jan­tie yks, sä­ger han som om han skul­le tit­ta på väg­skyl­ten. – Vad har hänt? – Det är en nar­ko­man som för­sökt gö­ra ... stjä­la min bil. Ja, jag hann nap­pa tag i ho­nom. – Oke­e­eei. – Så om nu ids skic­ka en bil? – Det kan jag gö­ra. Så du tog ho­nom helt på bar gär­ning? – Jo, jo, det är jag och min bror. – Så din bror för­sök­te ta den? – Nej, nej, min bror fick fast ho­nom.

– Okei, ja okej. Vän­ta li­ten stund. – Joup. Det blir tyst en stund, man kan tyd­ligt hö­ra hur man­nen an­das och lju­det av skri­van­de på tan­gent­bord. Så hörs snörv­lan­de, li­te se­na­re sorg­löst viss­lan­de. Ef­ter en mi­nuts vän­tan­de åter­kom­mer nöd­cen­tra­len.

– Jo, en patrull är på väg med bråds­ka. – Okej. – Se nu se­dan att om ni sit­ter på att han får luft så att in­te går då­ligt för ho­nom. – Jop. – Jå okej. Ha­de han verk­tyg och vet ni var det finns?

– Ur­säk­ta? – Ha­de han ett verk­tyg? – Nä. – Ger du än­nu num­ret du ring­er ifrån? – Syns det in­te? – Nej ing­et syns. – Jag har nytt num­mer jag kan in­te det ut­an­till.

– Nu vi­sar det ing­et num­mer. Kan du ge din brors num­mer så får vi tag i nå­gon om det be­hövs.

– Aah, vi har ba­ra den här te­le­fo­nen nu för det är vår jobb­te­le­fon.

– Okej. Sel­vä det kan vi in­te gö­ra nå­got åt. Men Ko­neista­jan­tie 1 ring­er du ifrån?

– Jå, vi vän­tar här. – Är det bu­tik el­ler? – Ur­säk­ta? – Nå­gon bu­tik el­ler? – Nä allt­så vårt ga­ras­si (ga­rage). Här. – In­te ga­rage? – Nä det var vår bil här ut­an­för. – Klart, patrul­len kom­mer snart.

Ci­ta­ten är ex­akt åter­giv­na, över­sat­ta från fins­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.