Plisko­va över­ty­ga­de när US Open in­led­des

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Första­see­da­de Ka­ro­li­na Plisko­va tog in­te på sig någ­ra sil­kesvan­tar när hon in­led­de US Open-ten­ni­sen mot ukrains­kan An­he­li­na Kali­ni­na.

Säm­re gick det för ton­å­ri­ga ”Coco” Gauff, som för­lo­ra­de mot let­tis­kan Anas­ta­si­ja Se­vas­to­va.

28-åri­ga Ka­ro­li­na Plisko­va, känd för sin star­ka ser­ve, ha­de vis­ser­li­gen oka­rak­tä­ris­tiskt svårt med just det­ta mo­ment i förs­ta set, men tog trots fle­ra dub­bel­fel hem det med 6–4.

I and­ra set var det dä­re­mot ing­et snack. Plisko­va, fi­na­list i US Open 2016, vann al­la po­äng i sin första­ser­ve och gav in­te Kali­ni­na en chans. Ef­ter yt­ter­li­ga­re fem ga­me se­na­re var mat­chen över och Plisko­va gick vi­da­re med 6–4, 6–0.

– Jag tyc­ker nog att mitt spel var gans­ka bra för att va­ra i förstarun­dan, sä­ger världs­tre­an, som ja­gar sin förs­ta US Open-ti­tel, ef­ter se­gern.

Dä­re­mot är det slut­spe­lat för stjärn­skot­tet Co­ri ”Coco” Gauff. 16-åring­en, som un­der nor­ma­la år spe­lar med stort pu­blik­stöd, föll i tre set mot 31-ran­ka­de Anas­ta­si­ja Se­vas­to­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.