Hufvudstadsbladet : 2020-09-02

News : 2 : 2

News

HBL Nyheter uHantera Kvalitetsj­ournalisti­k När, var och hur du vill LADDA NED GRATIS Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. Hur ska det gå för mig? ”Kommer min fot att bli bra igen, det är så svårt att röra sig efter höftoperat­ionen? Hur länge kommer jag att kunna läsa böcker? Kommer jag att kunna bo i mitt eget hem resten av mitt liv?” Aili, 85 år, pensionär ›Š‡–•‡†‹‡”ƒ• ‡†ƒ —’’‰‹ˆ– ¡” ‹–‡ „ƒ”ƒ ƒ–– Ž¤–ƒ ‘•• ˜‡–ƒ †‡ •‡ƒ•–‡ ›Š‡–‡”ƒǤ ‡ Šƒ” ¡˜‡ ‹ —’’‰‹ˆ– ƒ–– ‡”„Œ—†ƒ ‘Ž‹ƒ ’‡”•’‡–‹˜ǡ ƒ”ƒ–•–Ú† ‘…Š ‡–– ˆÚ•–‡” ‘– ¡•Ž‹‰Š‡–‡• ‘Ž‹ƒ ˆ‘”‡” ˜ƒ”Œ‡ ˜ƒ”†ƒ‰Ǥ ‡‘ ƒ–– Ž›ˆ–ƒ ˆ”ƒ ˆƒ”Š¤‰‘” ‘…Š „‡›‡”ǡ ‰‡ —’’Š‘˜ –‹ŽŽ †‹•—••‹‘ ‘…Š ˜¡…ƒ „‡•Ž—–•ˆƒ––ƒ”ƒ• —’’¡”•ƒŠ‡– ÚŒŽ‹‰‰Ú” ˆÚ”•–Žƒ••‹‰ Œ‘—”ƒŽ‹•–‹ ‡ ’‘•‹–‹˜ ˆÚ”¡†”‹‰Ǥ din prenumerat­ion på nätet: konto.ksfmedia.fi

© PressReader. All rights reserved.