Hufvudstadsbladet : 2020-09-02

Pyssel : 30 : 30

Pyssel

30 HUFVUDSTAD­SBLADET Onsdag 2 september 2020 Pyssel ...................................................................................... SäND LöSNINGEN TILL KSF Media, Lundagatan 8, 06100 Borgå eller korsord@ksfmedia.fi, senast 24.9.2020. Skriv Krypto 36 på kuvertet. Vi drar tre vinnare som belönas med skraplotte­r. I Krypto 32 vinner följande personer skraplotte­r: Carola Backman i Esbo, Gunilla Söderholm i Dalsbruk och Kerstin Nyberg i Lojo. Vi gratulerar! KONTAKT service@ksfmedia.fi u SäND LöSNINGEN TILL KSF Media, Lundagatan 8, 06100 Borgå eller korsord@ksfmedia.fi, senast 24.9.2020. Skriv Korsord 379 på kuvertet. Vi drar tre vinnare som belönas med skraplotte­r. I korsord 375 vinner följande personer skraplotte­r: Rolf Steffansso­n May Björk Gun-Britt Gröning-Jäntti i Helsingfor­s, i Kovjoki och i Helsingfor­s. Vi gratulerar! ...................................................................................................................................................................................................................................... Adress: .................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................... 1: ............... 3: ............... 5: ............... 7: ............... 9: .............. 11: .............. 13: ............. 15: ............. 17: ............. 19: ............. 21: ............. 23: ............. 25: ............. 27: ............. 2: ............... 4: .............. 6: .............. 8: .............. 10: ............. 12: ............. 14: ............. 16: ............. 18: ............. 20: ............ 22: ............. 24: ............. 26: ............. 28: ............ Namn: ........................................................................... Adress: Namn:

© PressReader. All rights reserved.