No­bel­pris­ta­ga­re döds­ho­tad – tu­sen­tals stöt­tar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Tu­sen­tals vi­sa­de un­der tors­da­gen sitt stöd för den kon­go­le­sis­ke No­bel­pris­ta­ga­ren De­nis Mukwe­ge i sta­den Bu­kavu, i öst­ra KongoKins­ha­sa.

Freds­pris­ta­ga­ren, som bli­vit en stark röst i ar­be­tet mot sex­u­ellt våld, har un­der de se­nas­te vec­kor­na mot­ta­git döds­hot för sitt en­ga­ge­mang.

Fre­da­gens ma­ni­fes­ta­tion ord­na­des för att vi­sa stöd för Mukwe­ge och mar­ke­ra mot ho­ten. ”Rör in­te vå­rat No­bel­pris”, syn­tes skri­vet på pla­kat vid ma­ni­fes­ta­tio­nen.

– Mukwe­ge har lagt ner all den här mö­dan på att räd­da kvin­nor­na. Vi vill in­te se det här. De bor­de läm­na ho­nom ifred, sä­ger Sa­fi­na Ku­sim­wa, en av dem som del­tog i ma­ni­fes­ta­tio­nen.

Mukwe­ge till­de­la­des No­bel­pri­set 2018 för sitt ar­be­te mot sex­u­a­li­se­rat våld som va­pen i krig och kon­flik­ter. Han till­de­la­des pri­set till­sam­mans med ya­zi­dis­ka Na­dia Mu­rad från Irak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.