Me­e­ri Rä­i­sä­nen till HPK

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Ef­ter en pa­us på två år åter­vän­der stjärn­mål­vak­ten Me­e­ri Rä­i­sä­nen till HPK.

Kon­trak­tet gäl­ler för den här sä­song­en. Det är ock­så tänkt att Rä­i­sä­nen ska vak­ta må­len i di­ver­se pojkju­ni­or­lag in­om or­ga­ni­sa­tio­nen.

Rä­i­sä­nen, 31, har valts till li­gans bäs­ta mål­vakt tre gång­er. De två se­nas­te sä­song­er­na har hon hål­lit till ut­om­lands.

Hon har valts till bäs­ta mål­vakt i VM vid två till­fäl­len. Rä­i­sä­nen har gjort ett OS och fy­ra VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.