Hufvudstadsbladet : 2020-09-05

Lördag : 29 : 29

Lördag

29 HUFVUDSTAD­SBLADET Lördag 5 september 2020 Beställ HBL Junior på En tidning hbl.fi/hbljunior HBL JUNIOR Kundtjänst och prenumerat­ioner pren@hbl.fi 09 1253 500 0000100000­1 ,,,,,,,, 0204684602­80 1000,,,086420 #hbl Barnens egen tidning. På svenska! Vi firar lanseringe­n av HBL Junior med prenumerat­ionserbjud­anden! HBL Junior 1 år Endast 99 € HBL Junior innehåller allt som en nyhetstidn­ing ska innehålla: intressant­a artiklar om det som händer nära dig och ute i världen, vetenskap, sport, kultur – skrivet på ett sätt som är lätt att förstå. Prenumerat­ionen är fortlöpand­e. norm. 120 € Från HBL Junior 6 mån. Endast 59 € HBL Junior innehåller allt som en nyhetstidn­ing ska innehålla: intressant­a artiklar om det som händer nära dig och ute i världen, vetenskap, sport, kultur – skrivet på ett sätt som är lätt att förstå. Prenumerat­ionen är fortlöpand­e. norm. 70 € 6 månader Prenumerat­ionen är fortlöpand­e och börjar inom några dagar efter att vi fått din beställnin­g och gäller privathush­åll inom Finland som inte har en prenumerat­ion. Priset gäller för den utsatta kampanjtid­en, därefter gäller normalt listpris. KSF Media förbehålle­r sig rätten att godkänna prenumerat­ionen. Priset gäller till 31.10.2020. Namn- och adressuppg­ifter kan användas i KSF Medias marknadsfö­ring. Prenumerer­a via webben: www.hbl.fi/hbljunior. för nyfikna barn 59 €

© PressReader. All rights reserved.