TACK MATIAS

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Vi på Bo är stol­ta över al­la vå­ra 250 proffs och vi be­lö­nar de bäs­ta var­je år. Matias gjor­de ett ut­märkt jobb i år igen och var den bäs­ta i vårt team. Tack - du är en top­pen kil­le! För vå­ra kun­der be­ty­der det lyc­ka­de bo­stads­af­fä­rer, strå­lan­de kund­be­tjä­ning och att bo­stads­dröm­mar går i upp­fyl­lel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.