Åt­ta per­so­ner döms för mor­det på Khashog­gi

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Sau­dia­ra­bi­en har dömt åt­ta per­so­ner för in­bland­ning­en i mor­det på jour­na­lis­ten Ja­mal Khashog­gi, rap­por­te­rar stat­li­ga me­di­er.

Fem av dem döms till 20 års fäng­el­se, en per­son till tio år och öv­ri­ga två till sju år.

Re­gim­kri­ti­kern Ja­mal Khashog­gi lev­de i ex­il i USA. Han mör­da­des un­der ett be­sök i ok­to­ber 2018 på det sau­dis­ka kon­su­la­tet i Istan­bul.

FO­TO: LEFTERIS PITARAKIS/TT-AP-ARKIV

En tur­kisk po­lis går för­bi en mål­ning av den mör­da­de jour­na­lis­ten Ja­mal Khashog­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.