Kling­berg hjäl­te när Dal­las vann över Ve­gas

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

John Kling­berg blev mat­chens en­de mål­gö­ra­re. Där­med såg svens­ken till att Dal­las vann det förs­ta se­mi­fi­nal­mö­tet mot Ve­gas med 1–0 i Stan­ley Cup-slut­spe­let.

Den förs­ta se­mi­fi­na­len var ba­ra drygt två mi­nu­ter gam­mal när John Kling­berg prick­sä­kert sat­te ett hårt slagskott i Ve­gasmål­vak­ten Mar­cAnd­re Fleu­rys ned­re hög­ra hörn. Det var Dal­las förs­ta skott på mål.

Men se­dan tog det stopp. Mar­cAnd­re Fleu­ry höll tätt i bu­ren de yt­ter­li­ga­re 24 puc­kar­na han fick emot sig un­der mat­chen, och mat­cha­de där­med näs­tan Dal­las mål­vakt An­ton Chu­do­bin, som höll nol­lan tack va­re 25 rädd­ning­ar.

Kling­bergs mål är hans tred­je un­der slut­spe­let och Dal­las se­ger in­ne­bär att la­get tar led­ning­en mot Ve­gas med 1–0 i bäst av sju mat­cher. Näs­ta mö­te mel­lan la­gen är nat­ten till ons­dag, finsk tid.

Den and­ra se­mi­fi­nal­se­ri­en mel­lan New York Is­lan­ders och Tam­pa Bay drar i gång nat­ten mot tis­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.